"wattaqullah wayuallikumullah" dan bertaqwa lah kepada Allah, maka Allah mengajarmu (Al baqarah 282)

Selasa, 10 Maret 2020

DO'A DZUL FAQOR


Dinukil dari kitab Syamsul ma'arif


Bismillahirrohmanirrohim
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta ar-rahmaan ar-rahiim. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta as-salaam al-mu'min. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta al-muhaimin al-aziiz. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta al-mushawwirul hakiim. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta as-samii'ul 'aliim. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta al-bashiurh shaadiq. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta 'allaamul ghuyuub. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta Khaaliqul Baari'. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta al-Qaahir. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta ar-Raaziqur Razzaaq. 
Subhaanaka antallaahu laa ilaaha illaa anta lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Subhaanaka fastajib lii wa najjinii minal karbi wal ghammi wa kadzaalika nunjil mu'miniina wa zakariyya wa yahyaa wa isaa idz naadaa rabbahuu rabbi laa tadzarni fardan wa anta khairul waaritsiin. 
Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuun wa salaamun 'alal mursaliina wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin.


Arti nya : 
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pemberi Keselamatan lagi
Maha Memberi Keamanan.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pemelihara lagi Maha Perkasa.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pemberi Bentuk lagi Maha Bijaksana.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Melihat lagi Maha Benar.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Mengetahui yang Ghaib.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengadakan.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Memaksa.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pemberi Kerezkian.
Maha Suci Engkau, Engkau lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau Yang Tidak Beranak dan Tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
Maha Suci Engkau, kabulkan untuk ku dan selamatkanlah aku dari kedukaan dan kebingungan, dan demikianlah Engkau menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan zakariyya, dan yahya, dan 'isa ketika mereka memohon kepada Tuhan nya ; Yaa Tuhan ku, janganlah Engkau tinggalkan aku sendirian bahwasanya Engkau ahli waris yang paling baik.
Maha Suci Tuhan mu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.”

0 komentar:

Posting Komentar

Salamun 'alaik..
Bacalah basmalah sebelum memulai sesuatu