"wattaqullah wayuallikumullah" dan bertaqwa lah kepada Allah, maka Allah mengajarmu (Al baqarah 282)

Sabtu, 21 Juli 2018

Khasiat Surat Al-Fatihah

Khasiat Surat Al-Fatihah

Khasiat Surat Al-Fatihah Menurut Para Sufi :
Barangsiapa membacanya dengan sambungan basmallah kepada yang sakit 41 kali kemudian ia meludahinya, Allah akan menyembuhkannya, termasuk yang mujarab (Al-Fatawa Al-Shufiyyah).

Barangsiapa mendawamkan membaca Al-Fatihah dengan basmallah sesudah sunat shubuh dan fardhunya 41 kali, maka jika ia tidak mempunyai posisi, ia akan memperolehnya, jika sakit Allah akan menyembuhkannya, jika lemah Allah menguatkannya, jika terpinggirkan Allah akan memuliakannya diantara manusia dengan kemuliaan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia akan dicintai di alam tinggi dan di alam rendah. Pembicaraannya akan didengarkan. Perbuatannya akan diterima. Ia akan ditakuti musuhnya dan dicintai pecintanya. Ia akan selalu berada dalam perlindungan Allah SWT, selama ia mendawamkannya.

Barangsiapa yang kehilangan sebagian dari dunianya dan ia ingin agar yang hilang itu kembali padanya, dawamkanlah surat Al-Fatihah 41 kali diantara salat sunat subuh dan fardhunya selama 41 hari, tidak kurang tidak lebih. Allah akan memberikan kepadanya bagiannya, bahkan lebih utama darinya. Jika ia mandul Allah akan memberinya anak yang shaleh.

Barangsiapa membaca Al-Fatihah dengan basmalah seusai shalat fardhu 7 kali sebanyak bilangan ayatnya, Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan selama ia membacanya. Allah akan menyelesaikan segala kesulitan agama dan dunianya.

Barangsiapa yang membaca Al-Fatihah 7 kali pada kapas yang diludahinya dan meletakkannya pada lukanya, Allah akan menyembuhkannya karena keberkahannya.

Barangsiapa yang membiasakan membacanya, setiap selesai shalat fardhu, sehingga mencapai 100 kali dalam satu hari, Allah akan meluaskan rezekinya, membaguskan keadaannya, menerangi pandangannya sesuai kemampuannya, memudahkan urusannya, melepaskan kesulitannya, menghilangkan kesulitannya, memberikan kepada pembacanya apa yang dicita-citakannya berupa kemuliaan dan ketinggian. Karena Al-Fatihah, diturunkan berkat, dipenuhi hajat, dan didalamnya ada rahasia para pemula dalam tarekat makrifat. Semua khasiat ini hanya akan diperoleh apabila dipenuhi syarat kebiasaan dan ijazah bagi orang yang mendawamkannya sebagaimana kami mengambil ijazah itu dari guru-guru kami dihadapan hadirat Nabi Saw.

Barangsiapa mendawamkan Al-Fatihah 100 kali setelah shalat fardhu (shubuh 30 kali, zhuhur 25 kali, asar 20 kali, maghrib 15 kali, isya 10 kali) ia akan mencapai maksudnya dengan segera.
Barangsiapa mempunyai hajat, bacalah Al-Fatihah 40 kali sesudah shalat maghrib (setelah menyelesaikan fardhu dan sunatnya) ia tidak boleh berdiri dari tempat duduknya sebelum menyelesaikan Al-Fatihah. Sesudahnya, bermohonlah kepada Allah. Kemudian bacalah doa ini setelah selesai dari bacaan Al-Fatihah :

(Tuhanku, ilmu-Mu mencukupi untuk semua permohonan, cukupkanlah permohonanku demi hak Al-Fatihah. Kemurahanmu mencukupi segala pembicaraan. Anugerahkan kepadaku pembicaraan demi hak Al-Fatihah dan wujudkanlah apa yang terbetik dalam batinku). [Ibn. Arabi]

Jika ia melakukan khalwat 3 hari, atau 5 hari, atau 7 hari dengan puasa dan riyadhoh dari setiap pemilikmu (ini syarat khalwat) akan muncul rahasia di tengah-tengah khalwat, khususnya malam jum'at atau hari jum'at, tetapi ia wajib menyembunyikan rahasianya dan jangan menyebarkannya di tengah orang banyak. Ia juga harus memperbanyak shalawat kepada Rasulullah ditengah khalwatnya agar memperoleh syafa'atnya untuk memudahkan pencapaian tujuannya. Ia harus melakukan shalat 5 waktu dalam waktunya dengan sunatnya. Ia harus melazimkan keadaan suci selama dalam khalwat. Ia juga harus menyertakan wewangian seperti kemenyan, anbar atau parfum lainnya (tanpa alkohol). Jika keinginannya tidak tercapai dalam 7 hari, bersabarlah sampai minggu berikutnya dan begitulah seterusnya sampai minggu ke 7 dan silakan menantinya. (Khazinat Al-Asrar, 118-120).

Barangsiapa yang ingin membuka segala kebaikan dan menutup segala keburukan dengan membaca Al-Fatihah, bacalah sebanyak bilangan hurufnya atau sebanyak para utusan (313 orang) atau 1000 kali dalam 3 hari, atau 5 hari, atau 7 hari, ia akan mencapai maksudnya dengan syarat:
 (1) Membacanya dalam wudhu,
 (2) Menghadap kiblat,
 (3) Tidak menyelingi bacaan dengan ucapan lain sebelum mencapai bilangan yang disebutkan.
Rasulullah bersabda:
Al-Fatihah terbuka untuk segala maksud kaum mu'min. Barangsiapa membacanya dengan wudhu 7 hari, setiap hari 70 kali, dan meniupkannya pada air yang bersih dan meminumnya. Allah akan memberikan kepadanya imu dan hikmah dengan anugerahnya. Allah akan mensucikan hatinya dari pikiran yang kotor, dan menjadikannya cerdas. Ia tidak akan melupakan apa yang pernah ia dengar.

0 komentar:

Posting Komentar

Salamun 'alaik..
Bacalah basmalah sebelum memulai sesuatu