"wattaqullah wayuallikumullah" dan bertaqwa lah kepada Allah, maka Allah mengajarmu (Al baqarah 282)

Rabu, 27 September 2017

Keutamaan Tasbih Subhanallahil 'adzhim wa bihamdihi


Bersumber dari sahabat Qabishah bin Al Mukhariq ra,  ia berkata :"Suatu kali aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau bertanya : "wahai Qabishah! Apa yg mendorongmu datang kemari?". ku jawab: "usia ku telah senja dan tulang belulangku sudah lemah. Maka kedatangan ku kemari agar engkau berkenan memberikan pengajaran padaku sesuatu yang Allah Ta'ala akan memberikan guna manfa'atnya padaku".  Beliau bersabda: Wahai qabishah!  engkau tidak akan melewati sebuah batu,  atau sebatang pohon, ataupun sebuah dusun terkecuali semuanya itu akan memintakan ampunan bagimu. Wahai qabishah!
Jika engkau telah selesai menunaikan shalat subuh, ucapkan dzikir tiga kali:
" Subhanallahil 'adzhim wa bihamdihi ( Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan Segala Pujian bagi Nya)" engkau tentu akan terlindungi dari kebutaan, lepra serta lumpuh sebelah.
Wahai qabishah! Ucapkan do' a :
"Yaa Allah,  aku benar-benar memohon padaMu apa saja yang ada pada diriMu serta hamparan fadilahMu atasku. Kemudian lepaskan atas diriku rahmatMu lagi turunkan berkahMu atasku"
(HR. Imam Ahmad)

Sumber : Kitab Washaayaa Rasulullah SAW

0 komentar:

Posting Komentar

Salamun 'alaik..
Bacalah basmalah sebelum memulai sesuatu